EGEBJERG MØLLELAUG
2774 2720 -  post@egebjergmoelle.dk
Opdateret: 31 maj 2018

Egebjerg Mølle

Gå til Naturrummes hjemmeside
 

G E N E R A L F O R S A M L I N G
 I  EGEBJERG MØLLELAUG

 

Den ordinære generalforsamling i 2018 afholdes i år  

onsdag den 20. juni kl. 20.00 på Egebjerg Mølle.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet, skal indleveres skriftligt  

til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Link til Nyhedsbrevet 2018