EGEBJERG MØLLELAUG
2774 2720 -  post@egebjergmoelle.dk
Opdateret: 22 juni 2018

Egebjerg Mølle
Naturrum Egebjerg Mølle

Projektets formål
Vi vil give Egebjerg Mølle nyt liv ved at omdanne den til Danmarks første landskabsobservatorium, der skal binde møllen, landskabet og lokalsamfundet sammen.
Et observatorium, der står som et moderne monument i landskabet, og som skaber en lokal stolthed. En attraktion, hvor de besøgende får en enestående udsigt til - og indsigt i – områdets unikke istids- og kulturlandskab.
Endelig skal landskabsobservatoriet motivere lokale borgere og turister til aktivt at bruge og opleve den sydfynske natur.


Sådan vil vi gøre
Med afsæt i møllens beliggenhed og rustikke rammer vil vi formidle historien om de sydfynske landskaber over for både store og små. Vi vil øge borgernes forståelse for det særegne landskab og natur de bor i eller besøger, samt synliggøre de muligheder der findes for et aktivt friluftsliv.
Vi vil lave konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier, der bygger på en aktiv brug af naturen i Egebjerg Bakker. Ligesom vi i samarbejde med Svendborg Naturskole, vil indrette en formidlingsbase for lokale skoler.
Det der gør projektet nyt og anderledes er dels en alternativ anvendelse af en mølle, hvilket var Realdanias motiv for at gå ind i projektet, dels en ny og anderledes top/udsigtspunkt, der bryder med den traditionelle møllearkitektur. Et udsigtspunkt, som skal ”lyse” langt væk og stå som et vartegn for observatoriet. Herfra vil de besøgende få optimale forhold til at observere det landskab, som bliver formidlet i møllen, og grundlaget for at kalde det et ”landskabsobservatorium”.


Der arbejdes på at centeret kan stå færdigt til indvielse ultimo 2013.

Læs mere